Between crooks and madmen – De Volkskrant

Only in Dutch for now:

Vaak treffen die filmbeelden: een hand die een revolver koestert, voorzichtig als om te wennen aan de macht iemand te doden. Of een uitbundig verliefde Hamlet en Ophelia. Maar ook de toneelvondsten mogen er zijn. Een uitgekauwde monoloog als To be or not to be wordt plots aanschouwelijk als Hamlet die tekst zegt terwijl hij rondstapt met zijn dode vader op zijn rug.

De Hamlet van de jonge Angus Hubbard is de troef van de voorstelling. Een gedreven waarheidszoeker aan wie je onmiddellijk ziet dat hij geen zweem hypocrisie verdragen kan. In zijn eentje neemt hij het op tegen de hele wereld. Je loopt zonder aarzelen achter hem aan als hij het theater uitvlucht om de geest van zijn vader te zoeken. Marian Buijs