ANBI status

De ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) status maakt het mogelijk voor particulieren om giften te kunnen doen die fiscaal gunstig aftrekbaar zijn. 

Hoe werkt de Geefwet voor particulieren?
Volgens de nieuwe Geefwet kunt u een gift aan een project van Artery voor 125% van de belasting aftrekken. De Belastingdienst accepteert dus dat u een kwart meer aftrekt dan u eigenlijk heeft geschonken. Het aftrekbare bedrag kent wel een maximum, namelijk € 5.000 per jaar. Indien u meer dan € 5.000 per jaar aan culturele instellingen schenkt, dan is ook dit extra bedrag aftrekbaar, maar gewoon voor 100%, dus zonder verhoging. Na 2017 vervalt de verhoging helemaal. Let u erop dat een eenmalige gift alleen volledig aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting als deze minimaal 1% (en € 60) en maximaal 10% van uw gezamenlijke bruto inkomen bedraagt. Afhankelijk van de belastingschijf waar uw inkomen in valt, kan het voordeel oplopen tot 52%. Met de Schenkcalculator berekent u uw persoonlijke voordeel.

Belastingvoordeel voor bedrijven
Het totaal aan aftrekbare giften door een bedrijf mag maar zelfs 50% van de fiscale winst bedragen, met een maximum van € 100.000 per jaar. Voor de vennootschapsbelasting geldt hier een verhoging van 50%, tot een maximum van € 5.000 per jaar. Er kan maximaal € 2.500 extra in aftrek worden gebracht.

Als u geïnteresseerd bent in het ondersteunen van projecten van Artery dan kunt u contact opnemen met Anne Douqué per email artery.org@gmail.com of per telefoon 06 19634421.

Voor meer informatie over regelgeving rond donaties aan culturele ANBI’s zie de site van de Belastingdienst.

1. Rechtsvorm
 en ANBI status: 

Artery heeft de rechtsvorm van een stichting. De Stichting Artery is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam, KvK 34140509. De Stichting Artery is in bezit van de ANBI status toegewezen door de Belastingdienst.

2. RSIN (fiscaal nummer):

8093 76 167

3. Contactgegevens: Bezoekadres: Studio:
TT Neveritaweg 19 A-6, 1033 WB Amsterdam. Post adres: Quinten Massijsstraat 8-2, 1077 MD Amsterdam

4. IBANnummer:
NL28 INGB 0009014114

5. Doel:

Het statutaire doel van de Stichting Artery is het bevorderen van innovatieve vormen van muziek, theater en beeldende kunst en voorst al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan, alles in de ruimste zin des woords.
De stichting heeft niet tot doel winst te behalen.

6. Hoofdlijnen uit het actuele beleidsplan:

A r t e r y is opgericht door Anne Douqué en Henk Schut in 2000. Iedere kunstvorm kan het uitgangspunt zijn voor een nieuw project: een compositie, een installatie, een schilderij, een foto, een geschiedenis, een gebeurtenis, een idee of een boek. Bij het ontwikkelen van projecten zijn, behalve de samenwerking met kunstenaars uit verschillende disciplines, het overwegen van de rol van het publiek en de locatie van cruciaal belang.

Artery is geheel onafhankelijk en realiseert projecten met projectsubsidies, fondsen en door middel van het aangaan van samenwerkingsverbanden met gevestigde organisaties. Zoals met het Van Gogh Museum, de Hermitage, het Nederlands Kamerkoor, Technische Universiteit Eindhoven, NDSM werf, nachtclub Bitterzoet en de Toneelschuur. Zodra een project in wording is, wordt het team uitgebreid met de daarvoor benodigde medewerkers. We hebben een poule aan technici en andere zelfstandig specialisten opgebouwd waaruit geput kan worden en deze groep wordt waar nodig aangevuld.

7. Bestuur:

Het bestuur bestaat uit voorzitter Nanette Ris (directeur Vredenburg), secretaris Gerhard Opheikens (zelfstandig fiscalist) en penningmeester Stefanie Kwint (notaris).

8. Beloningssysteem:
Omdat de Stichting Artery geen structurele inkomsten heeft, maar werkt op projectbasis worden alle medewerkers op projectbasis betrokken bij projecten. Er zijn dus geen dienstverbanden of lopende loonkosten. Daarnaast werkt de Stichting met stagiaires en vrijwilligers.
De bestuursleden krijgen geen beloning voor hun werk voor de Stichting Artery.

9. Financiële verantwoording:

Hier een link naar het meest recente jaarverslag.